رصد خانه روستای اصفهک

این رصدخانه توسط گروه کانون معماران ایران در بافت تاریخی روستای اصفک در حال ساخت می باشد.