نمایش فیلم جاذبه در محل کتابخانه شهدای گمنام بمناسبت هفته نجوم